ชื่อผู้ใช้ :   
รหัสผ่าน :  
 
สมัครสมาชิก | ลืมรหัสผ่าน

ข้อมูลบุคลากร
<span class='linkbox'><A HREF='?show=activity&file=readactivity&id=38' target='_self'><b>โครงการจัดเก็บภาษีเคลื่อนที่ ประจำปี 2562</b></a></span> <span class='linkbox'><A HREF='?show=activity&file=readactivity&id=36' target='_self'><b>ถวายพระพรวันพ่อแห่งชาติ</b></a></span> <span class='linkbox'><A HREF='?show=activity&file=readactivity&id=35' target='_self'><b>โครงการมอบเงินมอบเงินคนพิการและคนสูงอายุ</b></a></span> <span class='linkbox'><A HREF='?show=activity&file=readactivity&id=34' target='_self'><b>โครงการปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ</b></a></span> <span class='linkbox'><A HREF='?show=activity&file=readactivity&id=21' target='_self'><b>พิธีมอบวุฒิบัตรนักเรียน ศพด.อบต.ขามป้อม ประจำปีการศึกษา </b></a></span> <span class='linkbox'><A HREF='?show=activity&file=readactivity&id=20' target='_self'><b>อำเภอพระยืนไม่ยุ่งเกี่ยวยาเสพติด</b></a></span> <span class='linkbox'><A HREF='?show=activity&file=readactivity&id=15' target='_self'><b>รณรงค์ปลูกหญ้าแฝกเฉลิมพระเกียรติ</b></a></span> <span class='linkbox'><A HREF='?show=activity&file=readactivity&id=14' target='_self'><b>พิธีฉลองรางวัล พระราชทาน เสาเสมาธรรมจักร</b></a></span> <span class='linkbox'><A HREF='?show=activity&file=readactivity&id=13' target='_self'><b>ทอดเทียนเข้าพรรษา</b></a></span> <span class='linkbox'><A HREF='?show=activity&file=readactivity&id=12' target='_self'><b>โครงการอบรมเด็กและเยาวชนไทยห่างไกลอบายมุข</b></a></span>
ประกาศ กำหนดจำนวนเงินค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งของผู้สมัครสมาชิกสภา... (อ่าน : 1)
ประกาศ เรื่อง ขยายเวลาการชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.๒๕๖๓ (อ่าน : 1)
ผลการสรรหาและคัดเลือกสรรบุคคลที่ประสงค์เข้ารับการอบรมตามโครงการอา... (อ่าน : 3)
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก และกำหนดวัน เวลา สถานที... (อ่าน : 4)
ปิดประกาศรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลขามป้อม สมัยสามัญ... (อ่าน : 6)
ปิดประกาศรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลขามป้อม สมัยสามัญ... (อ่าน : 4)
ปิดประกาศรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลขามป้อม สมัยสามั... (อ่าน : 4)
(อ่าน : 4)
ปิดประกาศรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลขามป้อม สมัยสามัญ... (อ่าน : 7)
กำหนดประชุมสภาสมัยสามัญ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๒ (อ่าน : 7)
ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์ตอบแบบสอบถามผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอกอ... (อ่าน : 0)
โครงการจัดเก็บภาษีเคลื่อนที่ ประจำปี ๒๕๖๓ (อ่าน : 9)
ประกาศ ภ.ด.ส. 1 (อ่าน : 4)
ประกาศผลการคัดเลือกพนักงานจ้างทั่วไป ตำแหน่งพนักงานดับเพลิง (อ่าน : 9)
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างทั่วไป ต... (อ่าน : 5)

ประกาศ เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ไตรมาสที่ 4 ประจำปี 2563
   (อ่าน : 3)  รายละเอียด »
โดย : งานพัสดุ กองคลัง   เมื่อวันที่: 14 ต.ค. 2563
ประกาศราคากลาง
โครงการจัดซื้ออาหารเสริม (นม) ให้แก่ โรงเรียนในสังกัดสำนักงานการประถมศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลขามป้อม   (อ่าน : 0)  รายละเอียด »
โดย :    เมื่อวันที่: 1 ต.ค. 2563
ประกาศ เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการจัดซ์้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ
ประจำไตรมาสที่ ๓ (เมษายน ๒๕๖๓ - มิถุนายน ๒๕๖๓)   (อ่าน : 2)  รายละเอียด »
โดย : งานพัสดุ กองคลัง อบต.ขามป้อม   เมื่อวันที่: 24 ก.ค. 2563
ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รายการ รถบรรทุกขยะแบบอัดท้าย ขนา 6 ตัน 6 ล้อ จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
   (อ่าน : 10)  รายละเอียด »
โดย : เจ้าหน้าที่   เมื่อวันที่: 21 พ.ค. 2563
ประกาศ เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาที่ 2 (มกราคม - มีนาคม 2563)   (อ่าน : 3)  รายละเอียด »
โดย : งานพัสดุ กองคลัง อบต.ขามป้อม   เมื่อวันที่: 29 เม.ย. 2563
ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถบรรทุกขยะแบบอัดท้าย ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ
   (อ่าน : 21)  รายละเอียด »
โดย : เจ้าหน้าที่   เมื่อวันที่: 23 เม.ย. 2563
ตารางแสดงวงเงิน แบบ บก.06 โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รายการ รถบรรทุกขยะแบบอัดท้าย ขนาด 1 ตัน จำนวน 1 คัน
ตารางแสดงวงเงิน แบบ บก.06 โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รายการ รถบรรทุกขยะแบบอัดท้าย ขนาด 1 ตัน จำนวน 1 คัน   (อ่าน : 7)  รายละเอียด »
โดย : งานพัสดุ กองคลัง อบต.ขามป้อม   เมื่อวันที่: 20 เม.ย. 2563
ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการขุดลอกฝายพนัง บ้านบ่อแก หมู่ที่ 11 ตำบลขามป้อม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศผู้ชนะผู้ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ โครงการขุดลอกฝายพนัง บ้านบ่อแก หมู่ที่ 11 ตำบลขามป้อม   (อ่าน : 3)  รายละเอียด »
โดย : งานพัสดุ กองคลัง อบต.ขามป้อม   เมื่อวันที่: 7 ก.พ. 2563
ประกาศและเอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) เลขที่ 01/2563 ลว.23 ม.ค.2563
ประกาศ   (อ่าน : 2)  รายละเอียด »
โดย : งานพัสดุ กองคลัง    เมื่อวันที่: 23 ม.ค. 2563
ประกาศรับสมัครบุคคลเข้ารับการสรรหาเป็นคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลขามป้อม
   (อ่าน : 2)  รายละเอียด »
โดย : งานธุรการ สำนักปลัด   เมื่อวันที่: 23 ม.ค. 2563
ประกาศ เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ
ประกาศรายไตรมาสที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563   (อ่าน : 3)  รายละเอียด »
โดย : งานพัสดุ กองคลัง อบต.ขามป้อม   เมื่อวันที่: 23 ม.ค. 2563
ประกาศ
โครงการขุดลอกฝายพนัง บ้านบ่อแก หมู่11 ตำบลขามป้อม อำเภอพระยืน จังหวัดขอนแก่น   (อ่าน : 2)  รายละเอียด »
โดย : งานพัสดุ กองคลัง   เมื่อวันที่: 23 ม.ค. 2563
ประกาศและเอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) เลขที่ 01/2563 ลว.22 ม.ค.2563
   (อ่าน : 2)  รายละเอียด »
โดย : งานพัสดุ กองคลัง อบต.ขามป้อม   เมื่อวันที่: 22 ม.ค. 2563
ตารางแสดงวงเงิน (ขุดลอกฝายพนัง ม.11)
   (อ่าน : 2)  รายละเอียด »
โดย : งานพัสดุ กองคลัง อบต.ขามป้อม   เมื่อวันที่: 22 ม.ค. 2563
บัญชีรำยชื่อผู้มีสิทธิ์รับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอำยุ ขององค์กำรบริหำรส่วนตำบลขำมป้อม ประจำปีงบประมำณ พ.ศ.2564 ที่มำลงทะเบียนประจำเดือน พฤศจิกำยน 2562
   (อ่าน : 2)  รายละเอียด »
โดย : งานพัฒนาชุมชน สำนักปลัด   เมื่อวันที่: 16 ธ.ค. 2562
ประกาศ บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.๓) ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลขามป้อม ตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.๒๕๖๒
   (อ่าน : 8)  รายละเอียด »
โดย : เจ้าหน้าที่   เมื่อวันที่: 2 ธ.ค. 2562
ประกาศ เรื่อง คู่มืองานบริการสำหรับประชาชน
คู่มือสำหรับประชาชน (ปก)
คำนำคู่มือสำหรับประชาชน
สารบัญคู่มือสำหรับประชาน
คู่มือสำหรับประชาชน

ลองหรือยังเอ่ย VOR คุยเพลิน ใช้ง่าย ไม่ต้องพิมพ์ มีรูปภาพประกอบ ( อ่าน 222 / ตอบ 0 )
โดย : Thanchanok  Kaewta   เมื่อวันที่ 29 ก.ค. 2558 : 10:57   
เปิดรับ part time วุฒิ ม.3 พิมพ์งานคีย์เอกสาร มีรูปภาพประกอบ ( อ่าน 268 / ตอบ 0 )
โดย : ธนราช  อำพุชินี   เมื่อวันที่ 20 ก.ย. 2557 : 14:10   
การศึกษาไทยเมื่อไหรจะทัดเที่ยมต่างประเทศสักที มีรูปภาพประกอบ ( อ่าน 306 / ตอบ 0 )
โดย : อดุล  บุญมี   เมื่อวันที่ 28 เม.ย. 2557 : 16:15   
ตู้น้ำมันหยอดเหรียญราคาประหยัดเพียง 25,000 บาท มีรูปภาพประกอบ ( อ่าน 447 / ตอบ 0 )
โดย : ต่อ  จิรวัฒน์   เมื่อวันที่ 23 ก.พ. 2557 : 11:30   
โยธาไทย ขอเชิญอบรมจัดทำราคากลางหลักเกณฑ์ใหม... มีรูปภาพประกอบ ( อ่าน 575 / ตอบ 0 )
โดย : yotathai  เทรนนิ่ง   เมื่อวันที่ 30 ก.ย. 2556 : 13:46   
       

= กระทู้ปักหมุด   = มีภาพประกอบ   = กระทู้ใหม่   = กระทู้มีคนตอบ

นายณรงค์ น้อยสุวรรณ
นายณรงค์ น้อยสุวรรณ
นายก อบต.ขามป้อม
นางสาวเยาวนิต   จงใจ
นางสาวเยาวนิต จงใจ
นักจัดการงานทั่วไป


<< กันยายน 2563 >>
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30      

พอใจมากที่สุด
พอใจมาก
พอใจปานกลาง
พอใจน้อย
ควรปรับปรุง
online ขณะนี้
1   คน
สถิติวันนี้
6   คน
สถิติทั้งหมด
112787   คน
เริ่มนับ 10 กันยายน 2555

  © Copyright 2555, allright reserved by  องค์การบริหารส่วนตำบลขามป้อม   อำเภอพระยืน จังหวัดขอนแก่น
  โทร. 043-306480    แฟ็กซ์. 043-306480   email: contact@kham-pom.go.th
ระบบจัดการเว็บไซต์    ขอนแก่นเว็บดอทคอม