ชื่อผู้ใช้ :   
รหัสผ่าน :  
 
สมัครสมาชิก | ลืมรหัสผ่าน

ข้อมูลบุคลากร

ร้องเรียน/ร้องทุกข์


 


รายการร้องเรียน/ร้องทุกข์            [ ทั้งหมด 68 เรื่อง ]

0068 : ขอความอนุเคราะห์ซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ ม. ๙ (อ่าน 4/ตอบ 0) สมาชิก
     โดย  สุเทพ  ทองทัพไทย    เมื่อวันที่ 19 พ.ย. 2561 : 11:47
0067 : ความเดือดร้อนของประชาชนบ้านบ่อแก ม.๔, ๑๑ (อ่าน 5/ตอบ 0) สมาชิก
     โดย  ประจวบ  อุ่นพระบุ    เมื่อวันที่ 19 พ.ย. 2561 : 11:45
0066 : ขอความอนุเคราะห์ซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ ม.๙ (อ่าน 2/ตอบ 0) สมาชิก
     โดย  สุเทพ  ทองทัพไทย    เมื่อวันที่ 19 พ.ย. 2561 : 11:40
0065 : ขอความอนุเคราะห์ซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ ม. ๘ (อ่าน 4/ตอบ 0) สมาชิก
     โดย  ทองไสย์  ปนัสโสจะ    เมื่อวันที่ 19 พ.ย. 2561 : 11:37
0064 : ขอความอนุเคราะห์ซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ ม.๙ (อ่าน 2/ตอบ 0) สมาชิก
     โดย  สมพาน  ลมลด    เมื่อวันที่ 19 พ.ย. 2561 : 11:34
0063 : ขอความอนุเคราะห์ซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ ม.๓ (อ่าน 2/ตอบ 0) สมาชิก
     โดย  ปราม  ชัยดา    เมื่อวันที่ 19 พ.ย. 2561 : 11:30
0062 : ขอความอนุเคราะห์ซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ ม. ๘ (อ่าน 2/ตอบ 0) สมาชิก
     โดย  ทองไสย์  ปนัสโสจะ    เมื่อวันที่ 19 พ.ย. 2561 : 11:26
0061 : ขอความอนุเคราะห์ซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ ม.๙ (อ่าน 2/ตอบ 0) สมาชิก
     โดย  สุเทพ  ทองทัพไทย    เมื่อวันที่ 19 พ.ย. 2561 : 11:24
0060 : ขอความอนุเคราะห์ซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ ม.๔ (อ่าน 2/ตอบ 0) สมาชิก
     โดย  ประจวบ  อุ่นพระบุ    เมื่อวันที่ 19 พ.ย. 2561 : 11:19
0059 : ขอความอนุเคราะห์ซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ ม. ๑๑ (อ่าน 4/ตอบ 0) สมาชิก
     โดย  สำรอง  กองกะมุด    เมื่อวันที่ 19 พ.ย. 2561 : 11:16
0058 : ขอความอนุเคราะห์ซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ ม.๓ (อ่าน 9/ตอบ 1) สมาชิก
     โดย  ปราม  ชัยดา    เมื่อวันที่ 4 ก.ย. 2561 : 10:52
0057 : ขอความอนุเคราะห์ซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ ม. ๘ (อ่าน 8/ตอบ 1) สมาชิก
     โดย  ทองไสย์  ปนัสโสจะ    เมื่อวันที่ 31 ส.ค. 2561 : 10:55
0056 : ขอน้ำเพื่ออุปโภค - บริโภค (อ่าน 7/ตอบ 1) สมาชิก
     โดย  บุญเพ็ง  หลวงวิเศษ    เมื่อวันที่ 24 ส.ค. 2561 : 13:50
0055 : ขอความอนุเคราะห์ซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ ม.๒ (อ่าน 9/ตอบ 1) สมาชิก
     โดย  สำรอง  โนนบุดศรี    เมื่อวันที่ 24 ส.ค. 2561 : 13:42
0054 : ขอความอนุเคราะห์ซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ ม. ๑๑ (อ่าน 10/ตอบ 1) สมาชิก
     โดย  ปราม  ชัยดา    เมื่อวันที่ 24 ส.ค. 2561 : 13:34
0053 : ขอความอนุเคราะห์ซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ ม. ๑๑ (อ่าน 9/ตอบ 1) สมาชิก
     โดย  สำรอง  โนนบุดศรี    เมื่อวันที่ 24 ส.ค. 2561 : 13:32
0052 : ขอความอนุเคราะห์ซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ ม.๑ (อ่าน 9/ตอบ 1) สมาชิก
     โดย  สุภาวดี  โพนสูง    เมื่อวันที่ 14 ส.ค. 2561 : 14:17
0051 : ขอความอนุเคราะห์ซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ ม.๘ (อ่าน 7/ตอบ 1) สมาชิก
     โดย  ทองไสย์  ปนัสโสจะ    เมื่อวันที่ 6 ส.ค. 2561 : 15:54
0050 : ขอความอนุเคราะห์ซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ ม.๙ (อ่าน 7/ตอบ 1) สมาชิก
     โดย  สุเทพ  ทองทัพไทย    เมื่อวันที่ 1 ส.ค. 2561 : 09:57
0049 : ขอความอนุเคราะห์ซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ ม.๑๑ (อ่าน 7/ตอบ 1) สมาชิก
     โดย  สำรอง  กองกะมุด    เมื่อวันที่ 31 ก.ค. 2561 : 15:22
0048 : ขอความอนุเคราะห์ซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ ม.๗ (อ่าน 8/ตอบ 1) สมาชิก
     โดย  สังวาลย์  ประภามณฑล    เมื่อวันที่ 31 ก.ค. 2561 : 15:19
0047 : ขอความอนุเคราะห์ซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ ม.๒ (อ่าน 7/ตอบ 1) สมาชิก
     โดย  สำรอง  โนนบุดศรี    เมื่อวันที่ 31 ก.ค. 2561 : 15:14
0046 : ขอความอนุเคราะห์ซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ ม.๓ (อ่าน 8/ตอบ 1) สมาชิก
     โดย  ปราม  ชัยดา    เมื่อวันที่ 26 ก.ค. 2561 : 09:59
0045 : ขอความอนุเคราะห์ซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ ม.๗ (อ่าน 8/ตอบ 1) สมาชิก
     โดย  สังวาลย์  ประภามณฑล    เมื่อวันที่ 26 ก.ค. 2561 : 09:14
0044 : ขอความอนุเคราะห์ซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ ม.๙ (อ่าน 6/ตอบ 0) สมาชิก
     โดย  สุเทพ  ทองทัพไทย    เมื่อวันที่ 23 ก.ค. 2561 : 14:04
0043 : ขอความอนุเคราะห์ซ่อมแซมถนน (อ่าน 6/ตอบ 0) สมาชิก
     โดย  สำรอง  โนนบุดศรี    เมื่อวันที่ 23 ก.ค. 2561 : 13:59
0042 : ขอความอนุคราะห์ซ่อมแซมถนนสายบ้านชาด - อบต.ขามป้อมชำรุด (อ่าน 5/ตอบ 0) สมาชิก
     โดย  ปราม  ชัยดา    เมื่อวันที่ 12 ก.ค. 2561 : 14:51
0041 : ขอความอนุเคราะห์ให้แก้ไขขยะในร่องระบายน้ำ (อ่าน 7/ตอบ 1) สมาชิก
     โดย  สังวาลย์  ประภามณฑล    เมื่อวันที่ 20 มิ.ย. 2561 : 15:06
0040 : ขอความอนุเคราะห์ซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ ม.๘ (อ่าน 7/ตอบ 1) สมาชิก
     โดย  ทองไสย์  ปนัสโสจะ    เมื่อวันที่ 20 มิ.ย. 2561 : 14:47
0039 : ขอความอนุเคราะห์ซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ ม.๖ (อ่าน 7/ตอบ 1) สมาชิก
     โดย  สีคาน  กองสู    เมื่อวันที่ 20 มิ.ย. 2561 : 13:15
0038 : ขอความอนุเคราะห์ซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ ม.๙ (อ่าน 8/ตอบ 1) สมาชิก
     โดย  สุเทพ  ทองทัพไทย    เมื่อวันที่ 20 มิ.ย. 2561 : 13:05
0037 : ขอความอนุเคราะห์ซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ ม.๙ (อ่าน 11/ตอบ 1) สมาชิก
     โดย  สุเทพ  ทองทัพไทย    เมื่อวันที่ 27 ก.พ. 2561 : 09:53
0036 : แจ้งซ่อมถนน (อ่าน 6/ตอบ 0) สมาชิก
     โดย  สุภาวดี  โพนสูง    เมื่อวันที่ 27 ก.พ. 2561 : 09:46
0035 : ขอความอนุเคราะห์ซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ ม.๒ (อ่าน 9/ตอบ 1) สมาชิก
     โดย  สำรอง  โนนบุดศรี    เมื่อวันที่ 26 ก.พ. 2561 : 13:34
0034 : ขอความอนุเคราะห์ซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ ม.๑๐ (อ่าน 7/ตอบ 1) สมาชิก
     โดย  ธนภูมิ  น้อยวัน    เมื่อวันที่ 13 ก.พ. 2561 : 13:21
0033 : ขอความอนุเคราะห์ซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ ม.๑ (อ่าน 8/ตอบ 1) สมาชิก
     โดย  นงนุช  เคนคำภา    เมื่อวันที่ 12 ก.พ. 2561 : 09:39
0032 : ท่อระบายน้ำเสียอุดตัน (อ่าน 9/ตอบ 1) สมาชิก
     โดย  สำรอง  โนนบุดศรี    เมื่อวันที่ 5 ก.พ. 2561 : 14:06
0031 : ขอความอนุเคราะห์ซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ ม.๘ (อ่าน 8/ตอบ 1) สมาชิก
     โดย  ทองไสย์  ปนัสโสจะ    เมื่อวันที่ 30 ม.ค. 2561 : 10:52
0030 : รถบรรทุกดินทำให้ถนนชำรุด (อ่าน 10/ตอบ 1) สมาชิก
     โดย  สังวาลย์  ประภามณฑล    เมื่อวันที่ 24 ม.ค. 2561 : 13:48
0029 : ขอความอนุเคราะห์รถดับเพลิงทำความสะอาด (อ่าน 7/ตอบ 1) สมาชิก
     โดย  สังวาลย์  ประภามณฑล    เมื่อวันที่ 24 ม.ค. 2561 : 13:44

= มีภาพประกอบ   = เรื่องใหม่   = ตอบโดยเจ้าหน้าที่

กำลังแสดงหน้าที่ 1/2 ->
<< 1 2 >>
  © Copyright 2555, allright reserved by  องค์การบริหารส่วนตำบลขามป้อม   อำเภอพระยืน จังหวัดขอนแก่น
  โทร. 043-306480    แฟ็กซ์. 043-306480   email: contact@kham-pom.go.th
ระบบจัดการเว็บไซต์    ขอนแก่นเว็บดอทคอม