ชื่อผู้ใช้ :   
รหัสผ่าน :  
 
สมัครสมาชิก | ลืมรหัสผ่าน

ข้อมูลบุคลากร
สำนักงานปลัด


 
 
หมวดหมู่ : สำนักงานปลัด
ชื่อ - นามสกุล :
นายอำนาจ ทวีชีพ

ตำแหน่ง :
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลขามป้อม

เบอร์ติดต่อ :

อีเมล์ :
 
 
หมวดหมู่ : สำนักงานปลัด
ชื่อ - นามสกุล :
นายธวัชชัย ชาตรี

ตำแหน่ง :
รองปลัด อบต.

เบอร์ติดต่อ :

อีเมล์ :
 
 
หมวดหมู่ : สำนักงานปลัด
ชื่อ - นามสกุล :
จ่าเอกธรรมศักดิ์ ศรียางนอก

ตำแหน่ง :
หัวหน้าสำนักปลัด

เบอร์ติดต่อ :

อีเมล์ :
 
 
หมวดหมู่ : สำนักงานปลัด
ชื่อ - นามสกุล :
นางสาวเยาวนิต จงใจ

ตำแหน่ง :
นักจัดการงานทั่วไป

เบอร์ติดต่อ :

อีเมล์ :
 
 
หมวดหมู่ : สำนักงานปลัด
ชื่อ - นามสกุล :
พันจ่าเอกสมจิตร ดอนกันหา

ตำแหน่ง :
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

เบอร์ติดต่อ : -

อีเมล์ : -
 
 
หมวดหมู่ : สำนักงานปลัด
ชื่อ - นามสกุล :
นางรุจิกร แย้มแก้ว

ตำแหน่ง :
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

เบอร์ติดต่อ :

อีเมล์ :
 
 
หมวดหมู่ : สำนักงานปลัด
ชื่อ - นามสกุล :
นางสาวธัชภร คำสุด

ตำแหน่ง :
เจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน

เบอร์ติดต่อ :

อีเมล์ :
 
 
หมวดหมู่ : สำนักงานปลัด
ชื่อ - นามสกุล :
นายวิทยา หารวงษา

ตำแหน่ง :
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

เบอร์ติดต่อ :

อีเมล์ :
 
 
หมวดหมู่ : สำนักงานปลัด
ชื่อ - นามสกุล :
นายทศพร ภูสมแสง

ตำแหน่ง :
พนักงานขับรถยนต์

เบอร์ติดต่อ :

อีเมล์ :
 
 
หมวดหมู่ : สำนักงานปลัด
ชื่อ - นามสกุล :
นางจิตลัดดา ผิวทอง

ตำแหน่ง :
แม่บ้าน

เบอร์ติดต่อ :

อีเมล์ :
 
 
หมวดหมู่ : สำนักงานปลัด
ชื่อ - นามสกุล :
นายวิชัย น้อยหา

ตำแหน่ง :
พนักงานขับรถดับเพลิง

เบอร์ติดต่อ :

อีเมล์ :
 
 
หมวดหมู่ : สำนักงานปลัด
ชื่อ - นามสกุล :
นายปรีดา ชาหล่อน

ตำแหน่ง :
พนักงานประจำรถดำเพลิง

เบอร์ติดต่อ :

อีเมล์ :
 
 
หมวดหมู่ : สำนักงานปลัด
ชื่อ - นามสกุล :
นางสาวมนทิรา ปัจฉิมา

ตำแหน่ง :
พนักงานจดมาตรวัดน้ำ

เบอร์ติดต่อ :

อีเมล์ :

กำลังแสดงหน้าที่ 1/1
<< 1 >>
  © Copyright 2555, allright reserved by  องค์การบริหารส่วนตำบลขามป้อม   อำเภอพระยืน จังหวัดขอนแก่น
  โทร. 043-306480    แฟ็กซ์. 043-306480   email: contact@kham-pom.go.th
ระบบจัดการเว็บไซต์    ขอนแก่นเว็บดอทคอม